(SP) Rixensart

Utforskning

Rixensart (Belgien, 2002-12)
Pris:
Uppdragsgivare: Informell samordning
Markyta: 18 ha
Ansvarsområden: År 2002 grupparbete
(Johan Maniet, Sandrine Xanthoulis, Geoffroy Bertrand, Rudy Claudot)
• Skiss;
• Etappsvisning;
• Detajlplan;
Källa: Johan Maniet

Produced by Webbyrå Webbfabriken