Stadsplanering - Dalby

Utforskning

Dalby (Sverige, 2012)
Pris:
Uppdragsgivare: Informell samordning
Markyta: 25 ha
Ansvarsområden:Projektledare
• Skiss;
• Etappsvisning;
• Detajlplan;
Källa: Johan Maniet

 

Produced by Webbyrå Webbfabriken