Bygga utomlands

I Belgien

Innan man påbörjar något planarbete görs först en förfrågan hos kommunen med en skiss eller bilder. Kommunen utfärdar sedan ett officiellt dokument som redogör för alla etapper och regler som ska följas samt vilka skyldigheter du har.
De allmänna reglerna säger att alla byggnader över 15m2 samt alla förändringar i utseende eller funktion kräver ett ”Permis d’urbanisme” (bygglov) som ritats av en arkitekt och som ska följa projektet från A till Ö. Arkitekten ansvarar även för en tio år lång garanti som ska täcka byggnadens struktur och täthet.

Det är möjligt att när som helst byta arkitekt. Dock är denna skyldig meddela kommunen om detta samt ange vilken arkitekt som ska ta över projektet.

Det är möjligt att arbeta med en utländsk arkitekt i Belgien om arkitekten:
• har erhållit en examen i arkitektur i Europa (EU- och EES-länder);
• har arbetat minst 2 år som arkitekt under de senaste 10 åren;
• kan uppvisa en försäkring som täcker tio års garanti;

Uppfylls alla dessa krav kan han eller hon be om ett ”visa” (tillåtelse att utöva sitt yrke som arkitekt) i egenskap av ”prestataire de service” (tillhandahållare av tjänster) vid ”Ordre des architectes” (belgiska arkitektförbundet) som utreder ärendet och om han eller hon uppfyller de ovan nämnda kraven. Om dokumentationen godkänns utfärdar arkitektförbundet ett ”visa” som ger rätten att arbeta som arkitekt i Belgien på samma villkor som en belgisk arkitekt under en bestämd tidsperiod. Tillåtelsen täcker projektet från A till Ö.

En kommun kontrollerar alltid om arkitekten har erhållit ett ”visa” från arkitektförbundet innan de prövar bygglovsansökan.
Varaktigheten av ett tillstånd varierar från 90 till 115 dagar efter region eller typ av konstruktion.
Arkitektarvode varierar mellan 3 % och 7 % av byggkostnaderna.

I Frankrike

För mindre yta än 160 m2 behöver du inte anlita en arkitekt, utan du kan arbeta direkt med en entreprenör som ansvarar för byggarantier på 3 år och 10 år.
Emellertid är det rekommenderat att man anlitar en arkitekt eftersom han eller hon kommer att vägleda dig i dina kontakter med myndigheterna och med entreprenörerna.
Beroende på storleken på projektet kommer de kommunala myndigheterna tala om för dig vad du ska göra och vilka dokument du måste lämna in.

I Marocko

Oavsett det föreslagna projektet kräver de marockanska myndigheterna alltid att man anlitar en arkitekt.

Produced by Webbyrå Webbfabriken