Arep

AREP-koncernen med några ord

(…) Sedan 15 år tillbaka har utvecklingen av städer som ett rumsligt nätverk genom modern mobilitet stått i fokus för AREP-koncernens arbete (…) *.
(…) AREP är ett permanent forskningslaboratorium för det offentliga rummet i en stad med rörelse.
Genom att kombinera flera olika yrkesområden som kompletterar varandra vill AREP vara en innovationsplats för varje uppdrag det tar sig an där nyskapandet för den moderna staden står i centrum.
Alla dessa yrkesområden har ett gemensamt tänkesätt och utförande för projektet. Detta övergripande arbetssätt bidrar till att vässa kompetenserna och arbetsmetoderna när det gäller:
• planering och utveckling;
• arkitektur;
• design och inredning;
• teknik;

Tre olika nivåer motsvarar dessa:
• området;
• byggnaden;
• utrustning eller objekt;

Med en organisation som är uppbyggd i kompetensgrupper täcker AREP all den tekniska kunskap som projektprocessen kräver. Om det så gäller planering av större områden eller utformningen av vardagliga föremål är processen och värderingarna desamma medan metoderna och medlen för varierar beroende på yrkesområdet.
På projektets alla arbetsområden och nivåer är det primära målet för AREPs arbetsgrupper hur det ska användas för att kunna hjälpa människor i deras dagliga liv.
Tänkandet har sina rötter i verkligheten. Historia, geografi och socialt liv är de grundstenar som berättar om ett område och en tid där projektet har sina rötter.
Detta kontextuella synsätt kombineras med omsorg om miljökvalitet och hållbar utveckling vilket kräver att projektets fysiska och sociologiska aspekter ges stor uppmärksamhet.
På samma sätt visar ett projekts identitet vägen för dess utformning genom att bekräfta dess tillhörighet till ett specifikt område, ett specifikt samhälle och en specifik grupp av människor vid en viss tidpunkt.
Funktionalitet och platsidentiteten kompletterar varandra. Den omsorg och uppmärksamhet som ges användaren och sökandet efter mening går hand i hand och är oskiljaktiga (…) *.

Mitt uppdrag

Sedan juli 2012, efter AREP Villes ansvarige Louis Moutards besök i Bo01 i Malmö, står jag i nära relation till AREP och arbetar som deras företagsrepresentant i Sverige.
Mitt uppdrag är att hitta partners i Sverige och i Norge som kan arbeta tillsamman med AREP med stadsplanerings- och arkitekturprojekt i norra Europa. Projektsamarbeten är även möjliga utanför detta geografiska område.
*Källa: Arep Ville
Våra partners

arepspartner09 arepspartner08 arepspartner07 arepspartner06 arepspartner05 arepspartner04 arepspartner03 arepspartner02 arepspartner01

 

Produced by Webbyrå Webbfabriken