Konsult

Jag heter Johan Maniet och jobbar som konsult inom arkitektur, stadsplanering, fysisk planering, infrastruktur och fastighetsutveckling i hela Västeuropa och Nordafrika. Sedan 1999 har jag jobbat med att utveckla ett nätverk av experter och kontakter i Västeuropa och Nordafrika. Mina kontakter är pålitliga och jag kan alltid räkna med deras engagemang för att genomföra och slutföra era bygg- och fastighetsprojekt utanför Skandinavien.
Jag är konsult och utbildad stadsplanerare och arkitekt. Jag är pålitlig och lojal och ni kan alltid lita på att jag kommer att slutföra ert projekt.

Tjänsterna som jag erbjuder via mitt kontaktnätverk är expertis inom följande områden:
• Territoriell analys och indikatorer för att förstå territoriella trender;
• Territoriell utveckling;
• Ekonomisk utveckling;
• Söka finansieringsmöjligheter;
• Administration;
• Projektering och byggnadsteknisk analys;

Jag ser till att förmedla och tillhandahålla samtliga dokument (som t.ex. bygglov, köpeavtal, handelsavtal etc.) som krävs för att slutföra ert projekt.
Tack vare min yrkeserfarenhet kan jag snabbt analysera ett projekt och bedöma lönsamheten. Jag är alltid ärlig och rak i mina bedömningar. Min viktigaste uppgift är att ni inte förlorar på era fastighetsprojekt!
Jag är med mitt expertteam kundinriktade och söker alltid den bästa lösningen för era projekt och vi reagerar och agerar snabbt. Vi har kompetens och lång erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Jag kan garantera att ni alltid får jobba med en person som talar ert modersmål eller engelska och också språket i landet där ni vill göra ert projekt. I vårt team har vi en handelsagent och försäljningsingenjör, Virginie Courtioux  som har lång erfarenhet inom fastighetsutveckling inom större arkitektfirmor. Vi tar även hand om era affärsresor till länderna där ni vill förverkliga era projekt och era möten med privata och offentliga aktörer via Nordic Business Travel i Köpenhamn som drivs av Christine Brotin.

Produced by Webbyrå Webbfabriken