Utbildning

Lunds tekniska högskola LTH

(januari – mars 2012, Sverige)
Stadsplanering ASB F20 (Per Björkeroth)
• Examensarbete: FÖP, DP över stationsområdet i Dalby (högsta betyg: 5/5);

Folkuniversitetet

(2007, Sverige)
Svenska kurs
• Språkkurs

UCL

(2001 – 2002, Belgien)
Stadsplanering och fysisk planering
• Examensarbete: Bekämpningsmetoder inom fysisk planering mot översvämningar genom avrinning till vattenområden (distinction);

Utbildningen omfattade bl.a. kurser som:
Transportsystem och infrastruktur: genomförande och miljökonsekvensbedömning; Analysmetoder om städer och regioner; Aktörer, territorier och sammanhang; Sociologiska aspekter beträffande stadsplanering och fysisk planering; Simulering av markanvändning och -produktion; Landsbygdsplanering; Regional geografisk ekonomi; Strategiformulering och interveneringsmetoder; Genomförbarhet och konsekvensbedömning av regionala utvecklingsprojekt; Politisk strategiutveckling; Utvärdering av tekniska ingrepp i stads-och regionsplanering.

ISA st Luc Tournai, La Cambre

(1994 – 1999, Belgien)
Arkitektutbildning
• Examensarbete: Hur ser labyrinten i myten om Theseus ut? (distinction);

Utbildningen omfattade bl.a. kurser som:
Matematik; Deskriptiv geometri och applikationer; Topografi; Fysik; Kemi; Generell mekanik, Material hållfasthet och stabilitet; Byggteknik; Arkitekturhistoria; Arkitekturteori; Filosofi, psykologi, sociologi; Miljövetenskap, ekologi; Byggekonomi; Fastighetsrätt (Belgien); Datoranvändning; Miljövänlig konstruktion (Environmental design).

Under studierna: Utbildningspraktik inom byggsektorn.

Produced by Webbyrå Webbfabriken