Bostäder - Skanör

Bostäder

Skanör (Sverige, 2010)
Pris: 300.000€ per hus (2010)
Kund: Skåne Borgen
Golvyta: 600 m2 (4 bostäder)
Ansvarsområden:
• Skiss;
• Förslag;
• Bygglovshandling;
• Bygghandling;
Källa: Wikeborg arkitektur AB, Johan Maniet

 

Produced by Webbyrå Webbfabriken