(B) Mölle

Bostäder

Mölle (Sverige, 2010)
Pris:
Kund: Privat
Golvyta: 650 m2 (5 bostäder)
Ansvarsområden: Assistent till projektchef
• Skiss;
• Förslag;
• Bygglovshandling;
• Bygghandling;
Källa: Wikeborg arkitektur AB, Johan Maniet

Produced by Webbyrå Webbfabriken